Projekti

Pompë vertikale turbine për projektin e aeroportit Hongkang
Pompë uji uji motori vetë mbushjeje për kontrollimin dhe kullimin e përmbytjes
Pompë zhytëse e rrjedhës së përzier për kullimin e ujit
Pompë aksiale zhytëse për kontrollin dhe kullimin e përmbytjeve në qytet
Pompë vetë-mbushëse e tharjes për Aksu Oil Field
Pompë centrifugale multisatge për sistemin e pompës së furnizimit me ujë
Pompë ujërash të zeza nën ujë për projektin ponto të minierave
Pompë vertikale turbine Iran Irragation
Pompë vertikale turbine për projektin e transferimit të ujit në Kamboxhia